Reageer op: Onderhoudskosten atrium/schoonmaakkosten

#5112
Bob
Deelnemer

  Hi Joze,
  Hier past mijns inziens wat uitleg teneinde jouw verwarring te verhelpen.
  Artikel 52 lid 9 sluit artikel 8 lid 2 niet uit. Artikel 52 lid 9 maakt afwijking van de in de akte vastgelegde breukdelen mogelijk, maar……
  alléén indien een situatie als genoemd in artikel 52 lid 8 (en daar is v.w.b. het atrium geen sprake van) zich voordoet.
  Alles betreffende gemeenschappelijke gedeelten en zaken wordt “verrekend” naar de vastgestelde breukdelen, tenzij ………
  daar ingevolge uitzonderingsbepalingen in de akte expliciet van wordt afgeweken.
  Wat gemeenschappelijk is vind je in artikel 17 (zie aldaar).
  Merk op dit punt op dat er in artikel 17 ook wordt gesproken over het dienstbaar zijn van zaken aan slechts één appartementsrecht (bijvoorbeeld in artikel 17 lid f).
  In jouw akte is aan artikel 8 een lid 5 toegevoegd om afwijking van de vastgestelde breukdelen mogelijk te maken in die situatie waarin er sprake zou zijn van dienstbaar zijn aan juist meer dan één, maar niet alle appartementsrechten.
  Nu het atrium tot de gemeenschappelijke gedeelten/zaken behoort, en gelijkelijk dienstbaar is aan alle appartementsgerechtigden, is verdeling van kosten conform de in de akte vastgestelde breukdelen voorschrift. Afwijken is niet mogelijk.
  Jouw mening over deze kostenverdeling wordt geheel begrepen. Het atrium wordt nu je meer betaalt dan anderen voor jouw niet mooier dan voor anderen, en ook brengt de lift, nu je meer betaalt dan iemand anders, jou niet sneller omhoog. Dit alles maakt slechts uit voor jouw gevoelens, maar daarmee kunnen de breukdelen niet veranderen. That’s life in een VvE. 😉
  Hoop dat het met deze korte uitleg wat duidelijker is geworden.
  Vriendelijke groet, Bob.