Reageer op: Plaatsing van balkon wordt niet aan meegewerkt

#5122
Bob
Deelnemer

  De VVE is klein, 5 appartementen, waarbij de begane grond 2 stemmen heeft en de rest 1 stem elk. (Op zich vinden wij dat vreemd, maar het schijnt te mogen?) Nu is de eigenaar van het appartement op de begane grond ook de voorzitter van de VVE… Het gebouw is medio 2012 gesplitst, en er is buiten de splitsingsakte geen reglement aanwezig. Jaarvergaderingen worden niet gehouden, dus wij denken dat het bijna kan worden gekwalificeerd als een slapende VVE. Het beheer wordt door een externe partij gedaan, en als er dingen zijn die aandacht nodig hebben, zoals het lekkende dak vorig jaar, dan wordt er per email “overleg” gevoerd m.b.t. de financiering etc.
  De voorzitter zit zelf in de projectontwikkeling en beheer, en schuift alleen maar mensen die hij “vertrouwd” naar voren, wat ons dus niet aanstaat. Maar wij staan daar jammer genoeg alleen in…

  Het aantal stemmen dat in de vergadering kan worden uitgebracht is vastgelegd in de Akte van Splitsing (AvS). De AvS is voor de VvE een hard gegeven, en dus ook de daarin vastgestelde stemmen en aan wie die stemmen toekomen. Voor alle zekerheid merk ik hier op dat een stem iets anders is dan een breukdeel.
  Zoals al geschreven bestaat de “voorzitter van de VvE” niet. Als ik jouw verhaal zo lees is het aannemelijk (maar zeker nog niet bewezen!) dat jouw VvE zoals je zelf aangeeft “slaapt”, en dat er alleen maar iemand is die zichzelf (volslagen) onterecht voordoet als een gezaghebber.
  Je geeft aan dat de splitsing plaatsvond in 2012, en dat er naast de AvS geen reglement is. In de AvS is naar alle waarschijnlijkheid OF neergeschreven dat het modelreglement (MR) 2006 van kracht zal zijn, OF het kan zo zijn dat het MR 2006 integraal in de AvS is overgenomen.
  Let op: in de AvS kunnen ook wijzigingen op het vigerende MR worden vastgesteld, of bij integrale overname van het vigerende MR kunnen de respectieve artikelen “en passant” zijn aangepast.
  Vraag: kun je nagaan welk MR van kracht is voor jouw VvE door de AvS na te kijken?
  Hoe jouw VvE wordt “gerund” klopt in geen geval.
  Vraag: kun je met de naam van jouw VvE even zoeken op de site van de KvK of er een bestuurder voor jouw VvE staat ingeschreven?
  https://www.kvk.nl
  Zoeken op naam in middelste kolom.