Reageer op: Schachten rookgas mech ventilatie

#52882
hansvrijmoed
Deelnemer

  aanvullend op de vraag van Roel:

  ik zit bij mijn VVE met een vergelijkbare situatie. In onze splitsingsakte staat hier niets expliciet over, maar wordt verwezen naar het Modelregelement appartementsrechten versie 1992. Maar vergeleken met latere versies is die van 1992 op sommige punten onduidelijk.

  Het betreft met name artikelen 9 lid 1 a en b artikel 18 lid 1 en lid 5.

  In artikel 9 worden de zaken omschreven die gemeenschappelijk en
  individueel zijn.
  Daarbij zou je een afvoerkanaal / schacht nog als een schoorsteen kunnen zien (en dan is het gemeenschappelijk), of als onderdeel van een technische
  installatie ten dienste van één privé vertrek, en dan zou het individueel zijn.

  Daarnaast is artikel 18 lid 1 verwarrend, als het gaat om het
  onderhoud en de uitzonderingen van de zaken genoemd in artikel 9.1 b.
  Wordt hier bedoeld dat het onderhoud van deze individuele zaken wel
  gemeenschappelijk is? Want het leest alsof een individuele eigenaar
  deze zaken niet zelf hoeft te onderhouden.

  Concrete situatie:
  we hebben een complex met 40 appartementen, waarbij steeds 4
  individuele rookgas afvoerkanalen in een gemeenschappelijke
  schoorsteen naar het dak gaan. Deze kanalen zijn na 25 jaar inmiddels
  dringend aan vervanging toe. Voor het onderhoud van die kanalen is er
  breekwerk bij de bovenliggende appartementen nodig. Het zou daarom
  logisch zijn als dit onderhoud via de VVE gecoördineerd kan worden.
  Juist omdat de werkzaamheden bij één eigenaar ook breekwerk / overlast
  heeft voor andere eigenaren.

  Indien het ondubbelzinnig een privé aangelegenheid blijft, ben ik
  benieuwd hoe dit zich verhoudt tot artikel 18 lid 5, met betrekking
  tot hinder en gevaar voor andere gebruikers en het nemen van de nodige
  maatregelen. Het niet vervangen van die kanalen brengt een gevaarlijk
  risico met zich mee op koolmonoxide vergiftiging. Wie handhaaft dan
  dat individuele eigenaren ook echt die verantwoordelijkheid nemen om
  hier actie te ondernemen, en op welke termijn?

  Ik ben me er van bewust dat artikel 10 de ruimte biedt dat eigenaren
  hier nog over kunnen beslissen in een vergadering, maar ik was
  benieuwd hoe andere VVE’s met deze situatie omgaan.