Reageer op: Garage – verkeerd kadastraal perceel in gebruik

#5340
Rene
Bijdrager

Hoi Rob, en andere geïnteresseerden.
Huidige stand van zaken:
corporatie wilde niet moeilijk doen en dus het voorstel om de elektra, inboedel en sleutels om te ruilen. Maar zoals verwacht beroept de huurder zich op zijn overeenkomst. De corporatie zit dus in de split.
Voorstel met de minste weerstand. Zolang de huurder nog gebruik wil blijven maken van de garage blijft de huidige situatie in stand.  In de toekomst als de garage vrij komt van huurder of de huurder gaat alsnog akkoord met wisselen (in ruil voor lagere huur bijvoorbeeld), dan wordt er gewisseld. Maar het eigendom wordt erkent en kan dus ook niet meer verjaren. Er komt tenslotte een overeenkomst voor de in bruikleen zijn van de garages.
Details over aansprakelijkheid tijdens het gebruik e.d. worden nog uitgewerkt.