Reageer op: VvE en Stichting

#536
Colin
Deelnemer

Raadselachtige vragen. De achtergrondinformatie bij deze 2 vragen is erg summier. Ik ben zelf niet bekend met een constructie, waarbij het beheer van de VvE is belegd bij een stichting. Ik zou daarom niet weten met welke reden dit wordt gedaan of wat hiervan de meerwaarde is. Als de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid van het stichtingspersoneel kunnen worden afgewenteld op de VvE, dan zou ik daar als appartementseigenaar niet rustiger van slapen. Maar ik acht het ook niet uitgesloten dat deze risico’s op een andere manier zijn afgedekt.
Tsja, wat betreft de zeggenschap van de RvC over de stichting. Geen idee, wat is de relatie tussen de VvE en de stichting? Is het een stichting die speciaal is opgericht voor deze VvE? Of is het een stichting die meerdere VvE’s in beheer heeft en daardoor is te beschouwen als een partij die concurreert met commerciële beheerders, die de vorm van een eenmanszaak, VOF of BV hebben?
De 2e vraag is eenvoudiger. De RvC kan op basis van het van toepassing zijnde modelreglement een ledenvergadering uitschrijven, op elk moment dat haar goeddunkt en om welke reden dan ook. In feite kan elk willekeurig lid van de VvE om een vergadering verzoeken, als hij/zij daarvoor de handtekening van een aantal mede-eigenaren heeft, zoveel dat 10% van het stemmenaantal is verzameld.