Reageer op: Parkeerplaats VvE parkeerplaatsen en bergingen

#539
Post
Deelnemer

  Als het goed is staat in de Akte van Splitsing hoe het object gebruikt dient te worden.
  In onze akte is dat als volgt:
  Art.17.4:
  edere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé gedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming, te weten: parkeerplaats voor het parkeren van (een) personenauto(‘s).
  Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering en de Vergadering I.
  De vergadering en de Vergadering I kunnen bij het verlenen van de toestem- ming bepalen dat deze weer kan worden ingetrokken.
  In geval van een zodanig afwijkend gebruik, is artikel 5:119 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
  Tevens wil er vaak ook opgenomen zijn dat het gebruik nader bepaald kan worden in het huishoudelijk reglement.