Reageer op: bevoegdheid bestuur

#540
Post
Deelnemer

    Mijn mening is dat een rooster niet voldoet aan de omschrijving zoals u noemt. Het is duidelijk geen commerciële (reclame)uiting zoals dat wel duidelijk blijkt uit de voorbeelden.
    Als vervolgens het rooster geplaatst is in een bouwdeel wat tot de gemeenschappelijke zaken behoord en dit zonder toestemming van de vergadering is gedaan, dan heeft het bestuur daar mijn inziens wel degelijk recht toe om actie op te ondernemen.
    Hoe die actie ondernomen wordt is uiteraard ook belangrijk, dit dient wel te gaan volgens de regels in de Akte van Splitsing en/of het Huishoudelijk reglement.