Reageer op: Is het noodzakelijk/wenselijk dat er een nieuw modelreglement komt?

#5400
Rob
Bijdrager

Ik ben het met je eens Bob dat het veranderen van de wet wel wat voeten in de aarde heeft.
Maar….. zou dat voor het  maken van een nieuw modelreglement heel anders zijn?
Ook daar is men al sinds 2014 mee bezig.
Waarschijnlijk inderdaad in afwachting ook van de nieuwe wet.
Maar juist in dat opzicht is er eigenlijk wel wat voor de gedachtegang van William te vinden vind ik.
Waarom niet direct alle vaste regelgeving voor de VvE in een wet vastleggen?
citaat:
“… 3.3 Andere aspecten die aan vernieuwing, verbetering of introductie toe zijn
In het onderzoek zijn ook andere onderwerpen aan de orde gekomen waarvan kan worden gesteld dat deze ook aandacht behoeven.
In het kader van de samenvatting volgt hier slechts een opsomming van de onderwerpen: bevordering verduurzaming, financieringen, kascommissie, procuratieregels, quorum, bestuur, geldigheid reglementen voor gebruikers, positie groot eigenaar, volmachten, huurdersparticipatie, opstalrecht, procederen en voorlichting.”
Zo goed als al die onderwerpen zouden voor alle VvE’s gelijk moeten zijn en dus “simpel” in het wetboek vast te leggen.
Neem hieruit bijvoorbeeld, het quorum
Talloze VvE’s hebben moeite met de opkomst in vergaderingen en verzinnen derhalve de gekste dingen om daarmee om te gaan, zoals bijvoorbeeld het houden van “fictieve” vergaderingen.
Alleen wanneer modelreglement 2006 van toepassing is geldt voor de meeste besluiten geen quorum meer en het lijkt me sterk dat dat in het nieuwe modelreglement weer gaat veranderen.
Maar oudere VvE’s zullen het moeten blijven doen met de regels uit hun eigen reglement.
Ze hebben het altijd gehad over de wet “verbetering functioneren VvE’s”
Juist door dergelijk artikelen zoals bijvoorbeeld over het quorum algemeen bindend te verklaren door het op te nemen in de wet zou je naar mijn idee bezig zijn het functioneren van VvE’s in het algemeen te verbeteren.
Met de wet zoals die er nu gaat komen heeft men alleen bewerkstelligd dat er meer geld in de pot van de VvE terecht gaat komen.
Maar of ze daardoor beter gaan functioneren? we moeten het nog maar afwachten.
citaat:
“… 4.4 Het appartementsrechtelijk procederen dient in de wet gestroomlijnd te worden, zodat met één soort procedure bij één soort rechter geprocedeerd kan worden. Ook de termijnen die gelden voor de verschillende procedures, zijn nu verschillend en zouden gelijk getrokken moeten worden.”
Ook dat lijkt me zeker een hele verbetering voor appartementseigenaars en iets om in de wet vast te leggen, maar zal zeker niet meer gaan veranderen met de komst van een nieuw modelreglement.
Waarom heeft onze belangenbehartiger daar niet net zoveel energie in gestoken als in het verkrijgen van leningen of het bevorderen van duurzaamheid?