Reageer op: Verplichte medewerking tot toegang appartementsrecht

#541
Post
Deelnemer

  Met een tuckerpole systeem kan inderdaad maar tot een bepaalde hoogte gewerkt worden. Daarboven dient een ander systeem gebruikt te worden. Omdat uit uw verhaal niet duidelijk wordt om hoeveel werk het op andere verdiepingen het gaat is het lastig om een advies te geven.
  Als het slechts om enkele verdiepingen gaat, dan loont het de moeite om een glasbewasingsbedrijf te zoeken wat een eigen hoogwerker heeft. Er zijn diverse bedrijven die een dergelijke hoogwerken in de vorm van een aanhanger hebben en zo al tot 7 of 8 verdiepingen kunnen komen. Er hoeft dan geen kraan gehuurd te worden.
  Ook is het wellicht de moeite waard om te kijken naar een monorail rondom het dak waarbij met tuigjes gewerkt wordt. Deze trend komt uit de laatste jaren steeds meer in beeld.
  Voor de kosten moet gekeken worden naar de goedgekeurde begroting. Eventuele voorstellen kunt u ook als lid aan de vergadering voorleggen.
  Voor het afdwingen van de medewerking zal het een discussie kunnen worden. Afhankelijk van hoe het in de Akte van Splitsing genoemd wordt is bij “noodzaak” een gebruiker verplicht hier aan mee te werken. In ons geval:
  “3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de
  gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen.
  Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.”
  Mijn inziens is er geen noodzaak omdat er ook andere manieren zijn. Echter als de vergadering de verhoging niet goedgekeurd wordt het denk ik lastig. Immers is onderhoud wel noodzakelijk.
  Alles is zoals ik al zei afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden. In ons geval kost de glasbewassing bijna €15.000 per beurt om te doen vanuit een hoogwerker en zouden anders zo’n 80 bewoners thuis moeten blijven op een enkele dag om het werk van binnenuit te moeten doen, iets wat totaal onhaalbaar is. Hier wordt dus gekeken naar een monorail oplossing. Ik hoop dat het voor u een andere situatie is.