Reageer op: valse beschuldiging

#542
Post
Deelnemer

Vraag 1: Hier dient rekening gehouden te worden met de Wet Incassokosten (WIK) en eventuele regels in de reglementen. De WIK is recent aangepast, let dus even op de regels die geldig waren ten tijde van het ontstaan van het dispuut.
Vraag 2: het systeem wat een beheerder gebruikt of een incassoburo heeft geen invloed op de hoogte van de vordering. De hoogte van de vordering is een berekening die gedaan dient te worden volgens de regels en wetten (zie vraag 1). Als blijkt dat er tussentijd betalingen zijn gedaan dienen die ook gewoon meegenomen te worden in de berekening en verrekening, evenals eventuele rente afspraken die in de reglementen staan.
Vraag 3: Ten eerste moet het wel of niet compleet zijn van een bestuur los gezien worden van het geheel. Dit zal u hooguit kunnen helpen bij uitleg aan de rechter. Bovendien is het maar de vraag of in de reglementen een aantal staat vastgelegd of dat dit “een goed gebruik” is over de afgelopen jaren.
Ten tweede is het afhankelijk van wat de afspraken zijn met de beheerder welke rol zij wel of niet mag vervullen. Bij ons wordt er bijvoorbeeld jaarlijks besloten dat de beheerder bevoegd is de incasso te voeren. Zo weten we zeker dat als we voor de rechter staan, er niet de vraag kan komen of de beheerder bevoegd is om de incasso uit te voeren. Indien uw vereniging niet een incassomandaat heeft afgegeven aan de beheerder is dit een potentiële exit strategie. Hierover is jurispudentie te vinden.
Vraag 4 & 5: Het klinkt alsof er iets niet klopt bij het incassoburo en/of gerechtsdeurwaarder. Mogelijk is de vordering doorverkocht of betreft het een amateuristisch kantoor en geen echter gerechtsdeurwaarder (anders dan incassoburo!). Ik adviseer een aangetekende brief te sturen naar het betreffende waarbij u kort maar duidelijk de huidige situatie omschrijft en uitlegt waarom u vind dat er geen vordering meer is, en eventueel omkleed met redenen bezwaar maakt tegen de incassokosten of de hoogte daarvan, verzoekt verdere verhogingen en of brieven te stoppen en indien zij nog steeds van mening zijn een vordering te hebben hiervoor verzoekt een dagvaarding uit te (laten) schrijven zodat een rechter zich kan buigen over het geheel.
Sommige incassoburo’s trachten door middel van extreme verhogingen en zeer brutale brieven de mensen bang te maken in de hoop dat betaald wordt. Maar als ze niet doorzetten weten ze volgens mij heel goed dat ze geen poot hebben om op te staan. Dit is een van de redenen waarom de WIK kortgeleden is aangescherpt.
Tevens zou ik eens op internet kijken of het kantoor bekend staat voor dergelijke praktijken en dit zonodig aankaarten in de volgende ALV. Aangezien de kosten van een gerechtsdeurwaarder (normaal gesproken) niet voor de VVE zijn is het bijzonder dom om als beheerder of bestuur te kiezen voor een kleine amateuristische partij. Kies juist voor een goed kantoor wat bij voorkeur ervaring heeft met VVE’s. Wij doen bijvoorbeeld veel zaken met Boiten Luhrs.