Reageer op: Volmacht aan rechtspersoon

#5440
Rob
Bijdrager

Dank je wel Bob,
Het is niet eenvoudig, maar …. langzaam begint het te dagen ….. denk ik 😉
Een interessant voorbeeld over geldige of ongeldige volmacht is ook te lezen in deze uitspraak.
Citaat:
“… Wonen Centraal heeft zich met 249 stemmen laten vertegenwoordigen door [naam 1] , technisch manager bij MVGM, aan wie door Wonen Centraal een volmacht met precieze steminstructie was verschaft.”
“… 2. De meest vergaande grief (grief 1) van [verzoeker] betreft de volmachtverlening door Wonen Centraal ten behoeve van de Vergadering. Volgens [verzoeker] was de volmachtverlening aan [naam 1] in strijd met (de ratio van) artikel 49 van het Reglement, waarin is bepaald dat een bestuurder niet als gevolmachtigde kan optreden. Volgens [verzoeker] moet [naam 1] als bestuurder worden aangemerkt. Het één-pot-natgevoel blijft immers bestaan. …”
“… 3. Deze grief wordt verworpen. [naam 1] kan niet met de rechtspersoon MVGM worden vereenzelvigd. Gesteld noch gebleken is immers dat hij bestuurder is van MVGM. De omstandigheid dat [naam 1] in dienst is van MVGM als technisch manager maakt hem nog geen bestuurder. Het verwijt dat het allemaal ‘één-pot-nat’ is en dat dus wordt gehandeld in strijd met de ratio van artikel 49 Reglement, wordt door het hof niet onderschreven, temeer niet nu vast staat dat [naam 1] gebonden was aan de gedetailleerde steminstructie van Wonen Centraal. Dit laatste betekent immers dat [naam 1] de aanwijzingen van Wonen Centraal diende te volgen en in zoverre op afstand stond van MVGM. … “
Maar even terug naar de kwestie van Helene,
Stél……. M. heeft een volmacht gegeven aan de rechtsperoon T. zonder indeplaatsstelling.
De accountmanager, geen lid van het bestuur, brengt in de vergadering toch zijn stem uit namens M.
Als ik het goed heb, is hij daartoe niet bevoegd en zouden die stemmen naar mijn idee dus ongeldig zijn en zouden de besluiten die op die wijze tot stand zijn gekomen ook nietig zijn.  Is dat correct?