Reageer op: notulen

#5442
Colin
Bijdrager

In de eerste vergadering zijn alle gewone besluiten genomen, omdat aan het quorumvereiste van minimaal 50% is voldaan. Er kon echter geen besluit worden genomen over een nieuw hhr, omdat niet aan het vereiste van 2/3 van het aantal uit te brengen stemmen werd voldaan. Dit onderwerp zal daarom nogmaals worden geagendeerd voor een tweede vergadering, waarvoor geen quorumvereiste geldt. Op de agenda van die tweede vergadering mogen, behalve het hhr, in principe geen nieuwe (inhoudelijke) onderwerpen voorkomen. Ik neem echter aan dat de notulen van de eerste vergadering wel gewoon vastgesteld mogen worden. Artikel 40 lid 1 (MR 1992) vermeldt over de notulen namelijk enkel vaststelling in “dezelfde of eerstvolgende vergadering”. Daaruit leid ik niet expliciet af dat die eerstvolgende vergadering geen tweede vergadering zou mogen zijn. Zijn er forumleden die dit kunnen onderschrijven?