Reageer op: notulen

#5444
Bob
Bijdrager

Hi Colin,
Je ziet het helemaal correct. De notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld, aldus het MR. Dat laat géén keuze (er staat immers niet “kunnen” of “mogen”). Notulen van eerste vergadering worden vastgesteld in de tweede vergadering.
Voor de volledigheid merk ik over jouw post op dat er in een tweede vergadering wel degelijk, en naar behoefte, nieuwe agendapunten kunnen worden opgebracht. Voor alle nieuw geagendeerde punten gelden natuurlijk wel alle standaard (quorum)eisen.
Vriendelijke groet, Bob.