Reageer op: De SKW gecertificeerde VVE

#5457
Carla
Deelnemer

    Nieuwsgierig geworden door hetgeen @ Rob inbrengt, ben ik eens gaan snuffelen op de geboden site. Heb lang niet alles gelezen. Het valt mij, tot heden op, dat de focus nogal ligt op het bewaken van de kwaliteit van de gebouwen, technisch dus, en het financiële en administratief gebeuren. Nergens lees ik, ook niet in http://www.skw-certificatie.nl/fileadmin/user_upload/SKW/Beoordelingsrichtlijnen/Ter_Visie/BRL_5016_d.d._2016-08_concept.pdf, iets over de gewenste kwaliteit en kunde op juridisch gebied. Dit wat m.n. de Modelreglementen betreft, waarin immers de procedures te verkennen zijn met betrekking tot de zaken die @ Rob noemde.
    Ook hetgeen geschreven staat: ‘ Vaak hebben de leden van een VvE geen behoefte aan het zelf besturen van hun vereniging. Dan wordt het dagelijks beheer van de VvE uitbesteed aan een beheerder. ‘ ……. Het is geen kwestie van behoefte maar een plicht om een bestuur te vormen en te benoemen. Een beheerder, gecertificeerd of niet is, vooralsnog, geen bestuurder.
    Het vertrouwen welke wordt gewekt door het certificeren  van een beheerder kan op enig moment ook de indruk bij de eigenaars gaan wekken van hij/zij zal het wel weten……! Met als gevolg een luie/ te volgzame VvE. Totdat…… er een nieuwe eigenaar komt die zich graag wat verdiept in de materie en gaat ontdekken wat er niet goed is gegaan of gaat.  Deze wordt dan, helaas, maar  al te vaak een roepende in de woestijn.
    Wij houden het maar bij onze niet gecertificeerde beheerder. 😉 En met hen die roepen in de woestijn heb ik echt te doen.