Reageer op: Wie betaalt dakkoepels?

#5639
Bob
Bijdrager

Hi Maryse,
Er wordt terecht gesteld dat je het antwoord op jouw vraag kunt vinden in de Akte van Splitsing (AvS), het eventueel van kracht verklaarde Modelreglement (MR) en mogelijk zelfs een huishoudelijk reglement (HHR). Ik heb echter het vermoeden dat jullie geen HHR zullen hebben.
Een dakkoepel is echter géén raam, en je kunt dus niet zomaar substitueren. Veeleer is het volgende van belang.
Of de dakkoepel is a. al tijdens de bouw aangebracht (en dus origineel), of de dakkoepel is later aangebracht, b. met of c. zonder toestemming van de vergadering.
In geval a. is de koepel met zekerheid een deel van het dak, en daarmee dus voor rekening van alle eigenaars, en wel naar breukdeel conform de AvS.
In geval b. is van belang of er nadere afspraken zijn vastgelegd tussen VvE en “bovenste eigenaar”. Zo er afspraken zijn dan gelden die natuurlijk, zo die er niet zijn is de koepel onderdeel van het dak geworden en komt voor rekening van alle eigenaars tezamen conform a. hierboven.
In geval c. is er illegaal een wijziging aangebracht in een gemeenschappelijke zaak (het dak) en voor de schade of meerkosten bij vervanging van dak en/of koepel zou je als VvE de veroorzaker van die schade aansprakelijk kunnen/moeten stellen (voor vervanging van de koepel laten betalen).
Vriendelijke groet, Bob.