Reageer op: Goede of slechte besluitvorming?

#5664
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

Jouw vraag @ William is er een waar het ‘geweten’ ( moraal ) een rol speelt. In de ‘stel dat casus’ kan de grooteigenaar de afweging maken of het unaniem gesloten akkoord in zijn voordeel is. Hij kan dan het zwijgen er toe doen en de zaak zal zijn loop krijgen.
Echter wanneer hij wordt geschaad in zijn belangen én de wetenschap heeft dat er een nietig besluit is genomen, dan denk ik dat hij de zaak aanhangig kan maken. Niet op grond van de ‘ondeskundigheid’ van de gevolmachtigde maar op grond van het feit dat er een nietig besluit is genomen.
Overigens heeft @ Rob voor mij gelijk dat er binnen een VvE soms besluiten worden genomen zonder te kijken naar de regelgeving. En precies dát wat hij eerder zei…..kan gebeuren vanwege de ondeskundigheid van de leden maar ook van een bestuur en of een beheerder. Wanneer er binnen zo’n VvE een lid is die wel op de hoogte is van de regelgeving, zoals b.v. Helene, dan loopt dat lid tegen een muur van frustraties.
Bij onenigheid over of iets wel of niet nietig is hierbij een advies voor de zoekende lezer !