Reageer op: Goede of slechte besluitvorming?

#5674
Bob
Bijdrager

Neen, we (?) vergeten niets. We spreken hier al enige tijd over het met de 6 in de vergadering aanwezige eigenaars meestemmen voor het nemen van een nietig besluit (strijd met wet en/of reglement).
Een besluit nemen over iets dat niet op de agenda stond leidt hooguit tot een vernietigbaar besluit (strijd met bepalingen die totstandkoming van besluiten regelen). Voor nietigheid is een fundamenteel totstandkomingsgebrek nodig, en daar is bij niet agenderen geen sprake van. (Dit nog los van de vraag of “in de vergadering” per definitie betekent dat het nietige besluit niet geagendeerd stond. Ook geagendeerde besluiten worden “in de vergadering” genomen.)