Reageer op: Bizar gevolg fraude door administrateur

#5738
Rene
Bijdrager

Het is een stukje kostenvergoeding voor het werk dat verricht wordt voor het opleveren van de administratie. Over de hoogte van het bedrag heb ik wel mijn vraagtekens. Dat is zeer afhankelijk van de omvang van de VVE’s. Wij met 120 appartementen tikken per jaar een veelvoud af.
https://www.bierensgroup.com/nl/article/mag-een-curator-kosten-rekening-brengen-voor-het-terughalen-van-uw-eigendommen-een/

Redelijke kosten?
Welk bedrag mag een curator als boedelbijdrage bij u in rekening brengen? In het faillissement van Lekker van der Laan Bekker B.V. heeft de kantonrechter te Haarlem op 15 september 2010 bepaald dat de hoogte van de boedelbijdrage gelijk is aan 4% van de factuurwaarde van de goederen. Overigens staat niet vast dat deze 4% altijd een redelijke bijdrage is. Dat is namelijk per zaak afhankelijk. In het bijzonder moet er worden gekeken naar de omvang van de werkzaamheden die een curator moet gaan verrichten in verband met het uitleveren van de goederen. De kosten die een curator daadwerkelijk heeft moeten maken.
Onze ervaring leert dat curatoren vaak niet om een percentage van de factuurwaarde vragen, maar juist een vast bedrag bij u als crediteur in rekening brengen. Dit bedrag ligt meestal rond de € 300,00.

Wij ons reservefonds in eigen beheer gehouden (twee handtekeningen principe). op de rekening courant is voldoende aanwezig voor het boekjaar en alleen daarover kan de beheerder beschikken. De reservering reservefonds wordt daar elk jaar vanaf gehaald tenzij het in dat zelfde jaar ook uitgegeven is/wordt.