Reageer op: Nieuwe beheerder contracteren buiten de ALV

#5759
Tenr
Deelnemer

ps:  de voorzitter zegt zelfs ook letterlijk dat er helemaal niks in het modelregelement 1992 is opgenomen tav het opzeggen van de overeenkomst met de beheersmaatschappij…en dus dat het wel formeel is dat hij dat op “Eigen houtje” gedaan heeft.
Klopt het wat hij zegt? en is de opzegging er echt niet in opgenomen? En zo ja…:
Ik zat in het regelement te kijken, en zag daar Artikel 37 lid 1 staan…:
<h4>Artikel 37</h4>
1. Alle besluiten waarvoor in dit reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
… wat volgens mij zegt dat alles wat niet in het regelement is opgenomen, besloten moet worden met meerderheid van de stemmen. Of begrijp ik dat verkeerd?
Alvorens ik dit tegen de voorzitter zeg (hij is een stuk ouder.. wil dus wel respect voor hem tonen..en hij weet ook echt veel van alle wetten volgens mij…maar hij is ook behoorlijk eigenwijs…en wil eigenlijk alles zoals hij het wil…) wil ik dus graag weten of het klopt wat ik zeg. Dank!