Reageer op: voorstel voor overdekte fietsenstalling

#581
Helene
Deelnemer

  Artikel 20 lid twee geeft aan dat in het reglement kan worden bepaald dat indien aan de eigenaar niet het gebruik van een bepaald gemeenschappelijk gedeelte toekomt, de desbetreffende eigenaar ook niet hoeft bij te dragen in de schulden en kosten die hier betrekking op hebben. Artikel 52 lid 8 en 9 geeft aan:
  8.Het in het vijfde en zesde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet als een uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen.
  9. Bij deze besluiten dient tevens te worden vastgesteld welke eigenaars in welke verhouding moeten bijdragen in de kosten. Deze verhouding kan afwijken van het bepaalde in artikel 8 tweede lid.
  Een afwijkende kostenverdeling dient te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
  Is het dan niet handig om op voorhand een afwijkende kostenverdeling op te nemen in het huishoudelijk reglement? Zodat alleen de leden die daadwerkelijk gebruik maken van de fietsenstalling bijdraagt in de kosten van aanschaf en onderhoud?
  Ze mogen al blij zijn dat er toestemming door de vergadering gegeven wordt om hun fietsen op een bepaald gedeelte te plaatsen. Onaangepast gedrag wordt zo ook nog beloond!