Reageer op: Nieuwe beheerder contracteren buiten de ALV

#5812
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

‘De reden voor, en de bedoeling achter, het afgeven van een volmacht is alleen tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde.’ Dat klopt.
Je mag hierbij uit gaan van het feit dat de volmachtgever niet in de gelegenheid is van zijn/haar recht gebruik te maken. De gevolmachtigde doet dat voor hem/haar.
Beslist de volmachtgever, na het verstrekken van een volmacht , om toch zelf naar de vergadering te gaan, dan ‘passeert’ hij daarmee de gevolmachtigde en voert zelf het woord en handelt zelf.
Wanneer iemand een volmacht verstrekt aan, wie dan ook, om die ander daarmee de vergadering in te loodsen, ( ‘ik ben er zelf ook, maar die ander kan beter kletsen en begrijpt alles beter dan ik ) …… dan vind ik dat een oneigenlijk gebruik van een machtiging.
En ja, je hebt het recht, als gevolmachtigde, om je stem te laten horen én te stemmen, maar alleen dan wanneer de volmachtgever niet zelf aanwezig is.