Reageer op: Nieuwe beheerder contracteren buiten de ALV

#5841
Rob
Deelnemer

  Hoi allemaal, ik zie dat er in mijn vakantie weer erg leuke discussies voorbij gekomen zijn. 😉
  Hoi Bob,
  Ik heb toch nog even een vraagje m.b.t. tot de mogelijkheid om samen met een gevolmachtigde naar de vergadering te gaan.
  In de reglementen staat daarover “Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen,..
  Met name het woordje hetzij houdt naar mijn idee in dat het een kwestie is van de één of de ander.
  Ik begrijp je statement m.b.t. de privatieve werking, maar betekend dat ook automatisch dat je daarmee conform de regels in de modelreglementen samen de vergadering mag bezoeken?
  Wanneer je als eigenaar een volmacht hebt afgegeven aan een derde en besluit om toch zélf de vergadering te bezoeken wordt de gevolmachtigde al bij de start van de vergadering gepasseerd en zou het, als je de tekst van het MR letterlijk neemt dus niet meer mogelijk zijn dat de gevolmachtigde de vergadering ook bij gaat wonen.
  Uiteraard ligt dat weer iets gecompliceerder wanneer je je volmacht aan een mede-eigenaar hebt gegeven, die op grond van zijn eigen lidmaatschap uiteraard bevoegd blijft de vergadering bij te wonen.
  MR2006 geeft iedere eigenaar én gevolmachtigde de bevoegdheid zich te doen vergezellen van een jurist of een accountant die ter vergadering het woord mag voeren.
  Die meegenomen jurist of accountant mag dus slechts de vergadering bijwonen en het woord voeren, maar mag daar géén stem uitbrengen.
  Wanneer men door de privatieve werking van een volmacht al voor elkaar zou kunnen krijgen dat eenieder samen met de gevolmachtigde de vergadering kan en mag bijwonen, zou daarmee de extra toevoeging daaromtrent in MR2006 in principe overbodig worden.