Reageer op: Beheerder zegt eigenmachtig Rechtsbijstandsverzekering op

#5912
Bob
Deelnemer

  Hi Tinka en Rob,
  Naar mijn overtuiging is een sluitend antwoord op de terecht gestelde vragen hier niet mogelijk. Zelf ben ik op dit forum al eens eerder tegen de beperking op dit forum aangelopen. Om dieper op deze kwestie in te kunnen gaan is wat mij betreft noodzakelijk om de gehele beheersovereenkomst te kennen, en die informatie kan hier onmogelijk worden uitgewisseld. (Voor Rob; betreffende zaak loopt nog, maar het gaat beslist de goede kant op)
  In zijn algemeenheid maak ik nog wel de volgende opmerkingen n.a.v. de vragen die Rob formuleerde.
  Het is voor een professioneel beheerder niet mogelijk om op deze wijze zo de handdoek in de ring te gooien. Hier kan men wat aan doen vanwege de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur waar wettelijk iedere bestuurder is gehouden aan een behoorlijke taakvervulling jegens de rechtspersoon die hij dient, of langs de weg van leveren van wanprestatie door de beheerder.
  Voorts heb ik begrepen dat deze beheerder de overeenkomst heeft opgezegd. Vanwege de onbekendheid met de inhoud van de overeenkomst ook hierover geen uitsluitsel, maar wel de opmerking dat in het gemeen bestuur en beheerder los van elkaar moeten worden gezien. De beheerder werkt in het algemeen onder overeenkomst, het bestuur wordt door de vergadering benoemd (en ook ontslagen). Uit het relaas van Tinka begrijp ik dat de vergadering niet van zins is haar bestuur te ontslaan. Daarmee kan het eenvoudig zo zijn dat deze beheerder met een opgezegde overeenkomst nog steeds en rechtens correct de VvE in rechte kan/moet vertegenwoordigen.
  Met de laatste vraag bedoelt Rob naar mijn idee aan jou een vraag te stellen Tinka.
  De vraag over het al dan niet nodig hebben van een machtiging van de vergadering is een vraag naar jouw akte van splitsing en het eventueel van kracht zijnde modelreglement.
  Zonder extra informatie en de beheersovereenkomst kan ik zoals ik al eerder schreef je helaas niet verder helpen.
  Volhouden Tinka, en doorbijten, want alleen een aanhouder kan ooit winnen.
  Veel succes, vriendelijke groet, Bob