Reageer op: Geen informatie verstrekken

#5931
Rob
Deelnemer

    Op zich ben ik het wel eens met bovenstaande reacties mbt tot de houding van het bestuur.
    Toch vraag ik me af of het hierin enige zin heeft om naar de kantonrechter te stappen.
    In de akte wordt vaak meer geregeld dan men denkt zo ook met betrekking tot het versturen van bijvoorbeeld de vergaderstukken.
    In veel reglementen is bijvoorbeeld een tekst te lezen als ” … De oproeping ter vergadering vindt plaats met een termijn van tenminste vijftien dagen ­ de dag van oproeping en van vergadering daaronder niet medegerekend ­ en wordt verzonden naar de werkelijke of, in overeenstemming met artikel 1:15 van het Burgerlijk Wetboek,de gekozen woonplaats van de eigenaars; zij bevat de opgave van de punten der agenda alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering.”
    Ik denk niet dat je van een bestuur hierin enige andere verplichting kan eisen, zoals bijvoorbeeld het versturen naar een email adres.