Reageer op: Overgeslagen met schilderen

#5942
Rob
Deelnemer

  Typisch weer een voorbeeld van een VvE waar dringend verandering nodig is, te beginnen bij het bestuur.
  Ongelooflijk om te lezen hoe sommige bestuurders van een VvE er een klerezooi van weten te maken.
  Wanneer jij niet geïnformeerd wordt wanneer er werkzaamheden plaatsvinden aan de CV zou ik er persoonlijk ook geen
  seconde wakker van liggen als er daardoor appartementen in de kou zouden komen te zitten en simpelweg verwijzen naar het gebrek aan informatie.
  Persoonlijk vind ik het erg jammer dat alleen in MR2006 een verbod geldt om volmachten aan bestuurders te overhandigen.
  Wat mij betreft zou dat in geen enkele VvE mogelijk moeten zijn, daar zou al een hoop trammelant mee verdwijnen naar mijn mening.
  “… Een medebewoner die op de vergadering lastige vragen gesteld heeft, hebben ze een officiele waarschuwing gegeven dat wanneer hij zich niet gedeist houd, hij de toegang tot zijn woning ontzegt krijgt!
  Helaas heeft deze bewoner de 30 dagen termijn laten verstrijken dat hij hierop kon reageren.”
  Deze medebewoner hoeft zich echt geen enkele zorg te maken naar mijn idee, ook niet nu hij verzuimt heeft te reageren
  Ik zie ook geen enkele noodzaak waarom iemand sowieso op zulke onzin zou reageren.
  Het stellen van lastige vragen in een vergadering zal nooit een rechtmatige grond zijn om iemand het gebruik van het appartementsrecht te ontzeggen.
  Wanneer het bestuur van oordeel is dat voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot een privé gedeelte
  noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker in principe verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen.
  Echter……. in het artikel waarin één en ander geregeld is, staat ook vaak iets te lezen als “Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed”
  Ik weet eerlijk gezegd niet of dat ook van toepassing is op schade zoals jij hierdoor geleden hebt, maar wellicht eens zinvol om te onderzoeken en zo mogelijk daar gebruik van te gaan maken 😉

  @Nico
  , ik ben het geheel met William eens.
  Daarnaast lijkt het mij zeer sterk dat wanneer er schilder werkzaamheden uitgevoerd zijn, men er pas na 3 jaar achter komt dat er een deel vergeten zou zijn.
  Uit de informatie van de topicstarter maak ik op dat men doelbewust een deel overgeslagen heeft en ik zie ook niet zo snel een reden om daaraan te twijfelen.
  Wanneer de eigenaar destijds geen toegang tot het appartement wilde verlenen om de schilderwerken uit te voeren had het bestuur op dát moment de juiste maatregelen moeten nemen zodat de werkzaamheden toch uitgevoerd zouden worden.
  Hoe zou jij het vinden als een bestuur op deze gronden bij jouw bedrijf verhaal kwam halen en een beroep zou doen op garantiebepalingen?