Reageer op: uitgave buiten doel VVE, kunst aankoop

#599
Sarah
Deelnemer

  beste Rob/Anderen,
  toch nog een vraagje.
  In andere posts op dit forum, die denk ik vergelijkbaar zijn (aanschaf klapstoeltjes in lift, en dan met name het aspect van de stoeltjes an sich als uitgave vd vve, niet het aspect van de ‘achteraf’ stemming ) wordt verwezen naar artikel 38.8.
  Dit artikel verwijst an sich weer naar 38.5 (zie beneden) alwaar ik me van afvraag, wat voor soort besluiten ‘buiten het onderhoud kunnen vallen’.
  moet dit artikel 38.5 gelezen worden als een kwalitatief (buiten het onderhoud vallend) OF ALS kwantitatief, (onderhoudskosten die een bepaald bedrag te boven gaan). Indien het eerste van toepassing, is dit niets alsnog mogeljk een validatie voor het kunstobject?
  5. Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering, waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen.
  Ik voorzie inmiddels tav dit kunst object mogelijk een buiten proportionele kosten issue igv rechterlijk verzoek tot nietigheidsverklaring, maar wil toch graag begrijpen wat geoorloofd is en niet ivm mijn bezwaarschrift.
  Inmiddels wordt nl ook gesproken van zonnebaden-dakterras ed. Ook dit is toch geen beheer en onderhoud?
  bvd