Reageer op: voorzitter treedt plots af na misstand.

#6009
@alex
Deelnemer

    Beste Rob, hartelijk dank voor de snelle reactie. Dit is een VvE soap. Nee, er is geen sprake van een VvE bestuur maar een extern bestuurder. die beweert bij aanstelling de opdracht te hebben meegekregen voor optimale samenwerking met de ALV voorzitter. Hij stuurt alle e-mails en privézaken door aan de ALV voorzitter. Nog voor de overdracht van een appartementsrecht werd ik hierover al ‘aangevallen’ door medebewoners omdat de voorzitter dit van de bestuurder had vernomen en veel roddelt. Een voorstel van de aanname commissie om bestuurder T. voor te dragen als nieuwe VvE bestuurder, gevolgd met unanieme ALV instemming. Volgende ALV geagendeerd ‘voorstellen van de nwe bestuurder’, maar er heeft geen  ALV besluit benoeming van de nwe bestuurder plaatsgevonden. Een sjoemel bestuurder tot gevolg. Een echte, hij sjoemelt ook. N.B. deze niet benoemde bestuurder beheert inmiddels 9 jaar de VvE, te laat om te protesteren. Wordt vervolgd.