Reageer op: mag een vve vrijwillig een raad van commissarissen instellen?

#6086
Rob
Deelnemer

  Hoi Bob,
  Maar heeft het ook zin om een RVC te benoemen als daar in de statuten geen enkele grondslag voor aanwezig is?
  De artikelen BW5:124, BW5:135 en BW2:48 geven naar mijn mening slechts aan dat er een RVC kán bestaan.
  Het daadwerkelijke bestaan van een RVC zoals bedoeld in deze artikelen zal zijn grondslag moeten vinden in hetgeen hierover in de statuten staat vermeld.
  Alleen als in de statuten van de VvE een orgaan wordt ingesteld waaraan specifieke (toezichts) taken en bevoegdheden worden toegekend is dat orgaan volgens mij een raad van commissarissen in de zin van de wet.
  Juridisch zal het dus best toegestaan zijn voor iedere VvE een “RVC” te benoemen maar ik weet niet of dat zinvol is zonder statutaire grondslag aangezien aan die zelfbenoemde RVC in dat geval naar mijn idee niet meer wettelijke bevoegdheden kunnen toekomen dan aan iedere andere op diezelfde wijze en gronden benoemde commissie.
  Even hier helemaal los van.
  Ik vraag me echt ook af of een (doorsnee) VvE, waar immers de taken en bevoegdheden van het VvE bestuur al vrij beperkt zijn, eigenlijk wel zit te wachten op invoering van een Raad van Commissarissen?
  Persoonlijk heb ik daar wel mijn twijfels over.
  Vandaar ook de vraag aan Ambstman welk doel men hiermee voor ogen heeft.