Reageer op: Recht om VvE-vergadering in persoon bij te wonen?

#6270
Rob
Deelnemer

    Ik vraag me af op het uberhaupt wel mogelijk is voor een VvE om geheel online te vergaderen?
    Naar mijn weten moet die mogelijkheid in de statuten zijn vastgelegd, en online vergaderen is naar mijn mening nog iets anders dan digitaal stemmen.
    Hoe ga je bijvoorbeeld voldoen aan MR1992 art. 33 lid 9 “De aanwezigheid ter vergadering blijkt uit de vóór de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.”
    In MR1992 is eveneens bepaald dat  ‘Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, het zij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen
    Jouw 3 medeleden kunnen jou dat recht dus nooit ontzeggen!