Reageer op: Vloerbepalingen HR – modelreglement 2006

#6325
Bob
Deelnemer

  Hi De Koning,
  Het HHR wordt door de vergadering vastgesteld en is daarmee zonder meer geldig/van kracht.
  Of het bestuur het HHR conform haar verplichting laat inschrijven of niet doet aan de geldigheid van enig HHR niets toe of af. Er is geen bepaling die aangeeft dat het HHR pas na (al dan niet aangetoonde/bewezen) inschrijving kracht van wet zou krijgen.
  Los daarvan merk ik op dat artikel 26 al helder genoeg is. Jouw bovenbuur had zorgvuldiger te werk moeten gaan en vóór het aanbrengen van de harde vloerbedekking na moeten gaan wat eventuele nadere bepalingen en/of eisen van de VvE in deze zijn, en of dergelijke bepalingen er überhaupt zijn.
  Bij (ervaren) overlast kan altijd een geluidsonderzoek worden ingesteld, nergens is vastgelegd dat dat pas zou mogen wanneer daar reglementair een grondslag voor is. Overlast kan altijd, en zonder voorwaarden vooraf, leiden tot (nader) onderzoek.
  Verjaring dan wel rechtsverwerking behoren inderdaad tot de mogelijkheden.
  Met vriendelijke groet, Bob.