Reageer op: Vloerbepalingen HR – modelreglement 2006

#6339
Rob
Deelnemer

    Dat klopt Monaster.
    In MR2006 staat echter geen totaal verbod op harde vloeren.
    MR2006 art. 26 lid 1 luidt,
    De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt met inachtneming van normen die bij huishoudelijk reglement of door de vergadering zijn vastgesteld en zodanig dat geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers.