Reageer op: Ontslag nemen als voorzitter

#6528
Bob
Deelnemer

  Hi Harry en Rob,
  Als ik Harry goed begrijp is er v.w.b. de hal slechts sprake van “mandeligheid”. Ik begrijp dat de vijf woningen niet in enige splitsing zijn betrokken, en er moe(s)t (bij verkoop) voor het mandelige terrein “slechts” een terrein- of beheersvereniging bestaan/worden opgericht. Dat heeft de notaris dan gedaan, en dat is niet “vreemd”.
  Merk op dat een terrein- of beheersvereniging géén gewone VvE is. Mandeligheid en splitsing zijn niet gelijk.
  Bovenstaande laat overigens onverlet dat niemand tegen wil en dank kan worden verplicht om enige bestuursfunctie te (blijven) bekleden.
  De bestuursfunctie neerleggen kan op elk gewenst moment.
  Vriendelijke groet, Bob.