Reageer op: Recht van opstal dak VvE

#6570
Bob
Deelnemer

  Zoals Rob al aangaf zal de commerciële partij gegarandeerd winst maken.
  De (groene) “voordelen” die de VvE zou genieten worden breed uitgemeten, maar waarschijnlijk niet hard en op schrift (contractueel) gegarandeerd.
  Los daarvan vindt desinvestering plaats met het wegnemen van de bestaande, nog niet afgeschreven, dakbedekking.
  Eén cent onder de richtprijs is mijns inziens een fooi, er is ook stroom te krijgen (ruim) onder het gemiddelde/de richtprijs.
  Los daarvan zie ik nog wat potentiële juridische uitdagingen.
  Met het verlenen van het recht van opstal wijzigt de goederenrechtelijke situatie (voor een periode van maar liefst 20 jaar).
  De meerderheid van (tenminste) 80% van alle stemmen is niet zomaar verzonnen, en is gelijk aan het vereiste bij wijziging van de AvS (met medewerking bestuur).
  Voorts zou een tegenstander van deze hele exercitie kunnen stellen dat hier geen sprake is van een daad van beheer, maar een daad van beschikking. Een VvE mag niet “beschikken” maar slechts beheren (en is dus niet bevoegd).
  De beschikkingsbevoegdheid komt slechts de gezamenlijke eigenaars toe, terwijl daarbij in het goederenrecht unanimiteit (en dat is iets anders dan 80%) vereist is/zal zijn.
  Vriendelijke groet, Bob.