Reageer op: Fietsen, scooters in VvE Parkeergarage

#6594
Bob
Deelnemer

  Hi Melne,
  Dank voor de nadere uitleg.
  Als ik het nu goed begrijp staat de bestemming, te weten “parkeren voor gemotoriseerde voertuigen voor personenvervoer zijnde 1 auto of 2 motoren”, letterlijk in en de hoofdsplitsing, alsook in de hoofdsplitsing parkeren, alsook in de eigen ondersplitsing parkeren (224 plaatsen (222 plus 2)).
  Dan ben ik geneigd om (onder enig voorbehoud, immers ik kan de AvS niet napluizen) het probleempje in drieën te knippen.
  Ten eerste de bestemming van de parkeerplaatsen.
  Uit jouw posts, die ik opnieuw bestudeerde, lees ik dat de AvS (in alledrie gevallen) afwijken van de vastgelegde bestemming mogelijk maakt, met toestemming van de vergadering. Wanneer dat zo is kan men volstaan met het in de hoofdsplitsing, en ook de hoofdsplitsing parkeren, toestaan (met een formeel vergaderbesluit) van afwijkend gebruik, en dan hoeven die 2 Aktes niet te worden gewijzigd. In beginsel kan ik me niet voorstellen dat een van deze 2 splitsingen een steekhoudend eigen belang kent om in redelijkheid en billijkheid dit afwijkende gebruik te frustreren.
  Rest de eigen ondersplitsing waar (met eigen vastgelegde stemverhouding die ik nog niet ken) het van bestemming afwijkend gebruik eveneens moet worden toegestaan met een formeel (vergader)besluit. (Vraag: Hoe is de stemverhouding tussen de 224 appartementsrechten in de eigen ondersplitsing vastgesteld?)
  Indien het afwijkend gebruik binnen de eigen ondersplitsing ook is toegestaan is er (nog) geen reden om de eigen AvS (ondersplitsing) te wijzigen.
  Ten tweede de indeling van de eigen parkeergarage (omvang 224 plaatsen).
  Hier wordt het al een stuk ingewikkelder. Zeker wanneer de eigen ondersplitsing ook plaatsen wenst aan te kopen van een andere ondersplitsing. Daarnaast wenst de eigen ondersplitsing kennelijk de indeling van het eigen “terrein” ingrijpend te wijzigen. Daardoor zal in elk geval de goederenrechtelijke situatie, en ook de splitsingstekening, wijzigen, en dat maakt een wijziging van de eigen AvS (ondersplitsing) noodzakelijk.
  Afhankelijk wat de eigen ondersplitsing op dit punt exact wil doen is over deze kwestie nog (heel veel) meer te schrijven.
  Ten derde de brand- en vluchtveiligheid.
  Op dit punt verwijs ik kortheidshalve naar mijn eerder post daarover.
  Hoop dat je weer een stukje verder bent. Ik vind het jammer dat ik de Aktes niet kan bestuderen, en dat ik niet meer zekerheid kan verschaffen.
  Zijn er nog vragen, dan stel je ze gewoon.
  Vriendelijke groet, Bob.