Reageer op: Overmaken geld uit het groot onderhoudsfonds naar rekening courant

#6604
Rob
Deelnemer

    Of de kascommissie uitsluitend uit leden van de VvE moet bestaan laat ik maar even in het midden, dat is op dit moment niet meer dan een eigen mening 😉
    Daar is kennelijk in de juridische wereld ook nog geen eenduidigheid over, zo ook is te lezen in het artikel op vverecht.nl
    “… Overes neemt aan dat de kascommissie wel uit leden van de vereniging moet bestaan (GS Rechtspersonen, art. 2:48, aant. 3), evenals Mertens in Mon. BW B29 nr. 25, maar er zijn ook auteurs die menen dat zo’n kascommissie aangevuld kan worden met niet-leden (Dijk/Van der Ploeg 2013, p. 199). Rensen schrijft over de kascommissie in Asser/Rensen 2-III* nr. 165:”
    Het lijkt mij in ieder geval niet juist  dat de voorzitter van de vergadering kan plaatsnemen in de kascommissie zoals in de openingstopic wordt aangegeven.