Reageer op: Overmaken geld uit het groot onderhoudsfonds naar rekening courant

#6605
Bob
Deelnemer

    Het lijkt mij in ieder geval niet juist  dat de voorzitter van de vergadering kan plaatsnemen in de kascommissie zoals in de openingstopic wordt aangegeven.

    Hi Rob,
    Zolang de Voorzitter van de Vergadering (VvdV het orgaan) niet tevens lid is van het Bestuur (orgaan) is er geen enkel bezwaar om de VvdV in de Kascontrolecommissie te benoemen.
    2:48 lid 2 BW verbiedt enkel en alleen het deel uitmaken van het bestuur.
    Met vriendelijke groet, Bob.