Reageer op: Overmaken geld uit het groot onderhoudsfonds naar rekening courant

#6607
Rob
Deelnemer

  Hoi Bob,
  Ik begrijp je punt en daarin heb je natuurlijk volkomen gelijk !
  Echter, wettelijk is ook bepaald dat, bij belet en ontstentenis van het bestuur, het bestuur vervangen wordt door de voorzitter van de vergadering. (bw5:133)
  Gezien de (bijzondere) formele bevoegdheden van de VvdV lijkt het mij in ieder geval zeer onwenselijk wanneer de VvdV deel mag uitmaken van de kascommissie.
  Persoonlijk vind ik zelfs dat een kascommissielid eigenlijk van geen enkel ander orgaan of commissie lid zou mogen zijn.
  Zelfs de eigenaar die naast de VvdV aangewezen wordt t.a.v. het reservefonds zou naar mijn mening niet in de kascommissie moeten plaatsnemen.