Reageer op: Overmaken geld uit het groot onderhoudsfonds naar rekening courant

#6609
Bob
Deelnemer

  Hi Rob,
  Belet of ontstentenis is altijd (zeer) tijdelijk.
  VvdV en bestuur zijn twee totaal verschillende organen, met elk hun volkomen eigen en verschillende rollen/taken/verantwoordelijkheden /bevoegdheden.
  Functiescheiding is ondanks 5:133 BW ruimschoots voldoende gewaarborgd, en ik ga dan ook niet met je mee in jouw redenatie.
  Ieder lid dat geen onderdeel uitmaakt van het bestuur is wettelijk gezien 100% gekwalificeerd om zitting te hebben/nemen/benoemd te worden in enige kascontrolecommissie.
  Met vriendelijke groet, Bob.