Reageer op: Fietsen, scooters in VvE Parkeergarage

#6680
melne1550
Deelnemer

  Hi Bob,
  Na een lange onderbreking deze week wederom vergadering gehad met de werkgroep fietsen en scooters. Ik heb ze wel aan het denken gezet. De fietsen en scooters zijn geteld om een idee te krijgen wie er belang bij hebben bij het plaatsen daarvan in onze parkeergarage. 26 scooters en 60!! fietsen. Het probleem fietsen is opgelost, omdat men mij eigenlijk gelijk moest geven dat die gestald moeten worden in de bestemming <FIETSENBERGINGEN>. Het kopen van een parkeerplaats voor het stallen van de scooters/fietsen is ook van de tafel, gezien, hetgeen ik naar voren heb gebracht, nogal gepaard gaat met grote kosten door eigenlijk maar 1`vraag te stellen, wie gaat dit betalen? <Niet de VvE!!>. Alle motoren die nu in de garage staan gaan ook verdwijnen m.u.v. 2, waarvoor een betaalde p.p. is voor 2. Succes heb ik dus al kunnen boeken. Nu blijft het probleem het gedogen van de scooters. Gedogen is wat de voorzitter nu voor ogen heeft om de scootereigenaren van dienst te zijn.
  Zijn plan is om scooterplaatsen aan te wijzen op de gemeenschappelijke gedeelten in de parkeergarage op looppaden en rijstroken langs de kant van een muur en op stukjes ongebruikte vloer bij pilaren. Dat laatste met gevaar voor omvallen op de daarnaast geparkeerde auto’s.
  Onderstaand laat ik wat artikelen volgen die ik van de week heb voorgelezen, doch de voorzitter wil toch de eerstvolgende ALV vergadering van onze parkeergarage, zijnde onder- ondersplitsing, 222 p.p. en 2 motorplaatsen, een voorstel voorleggen om te <gedogen> dat op deze plaatsen scooters worden geplaatst, zodat, zo zegt hij, er dan geen aktewijziging behoeft plaats te vinden. Een stemming gaat dan volgen van de <AANWEZIGE EIGENAREN>. Meestal komen niet alle eigenaren op een gewone ALV dus hoe dit uitpakt weet ik niet. Mijn vraag is wel mag dit allemaal??
  Ik zal onderstaand enkele relevante artikelen plaatsen uit onze AvS, zodat je daar toch iets uit kunt halen.
  Hoofdsplitsing: Hoofd VvV Totale complex
  Ondersplitsing: Hoofd VvE Parkeren 647 p.p.
  Onder-onder splitsing: zijnde 224 p.p. van de totaal 647 p.p.
  <Relevante artikelen>
  1. Hoofdsplitsing: Artikel 5. Lid 1 t/m 6. App. Index 2 t/m 6. Per Index wordt aangegeven het aantal FIETSENBERGINGEN met BESTEMMING: FIETSENBERGINGEN
  2. Artikel. 45. Onder- ondersplitsing lid 45.6. DE VERGADERING KAN GEEN BESLUITEN NEMEN DIE STRIJDIG ZIJN MET REGLEMENT I, II., Vergadering I en II (zijnde Hoofd- en ondersplitsing, en HHR I of II) . zoals:
  • Onder-ondersplitsing A-13. Artikel 25 , lid 1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privégedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven BESTEMMING, t.w.: parkeerplaats voor de gemotoriseerde voertuigen voor personenvervoer.
  • Ondersplitsing A-11: idem
  • Hoofdsplitsing: 25.1: Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht het privégedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven BESTEMMING T.W.:
  o Voor de appartementsrechten met indices 2 t/m 10. Woningen met FIETSENBERGINGEN en bijbehorende voorzieningen
  o Voor de woningen appartementsrechten met indices 11 en 12: Parkeerplaatsen voor personenauto’s en motoren
  Onder-ondersplitsing A-13, Artikel 17.1 en ondersplitsing A-11
  Tot de Gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden o.m. gerekend:
  a) Galerijen, loopgebieden, rijstroken, kolommen, vloeren e.d.
  b) In- en uitrit hellingbaan op niveau -1 en de overige zaken die op de tekening als gemeenschappelijk zijn aangegeven.
  7. Onder-ondersplitsing A-13, Artikel 21.3, ondersplitsing A-11, Art.21.3 en Hoofdsplitsing 21.4
  •Uit het oogpunt van veiligheid is het niet toegestaan om op enigerlei wijze de doorgang door de gemeenschappelijke gedeelten, in het bijzonder vluchtwegen, door het plaatsen van voorwerpen of andere obstakels, (voertuigen daaronder begrepen), te belemmeren.
  8.Hoofd- Onder- en onder-ondersplitsing Artikel 22.3.
  De eigenaars mogen zonder toestemming van de vergadering, vergadering I en II geen veranderingen aanbrengen in de Gemeenschappelijke gedeelten of aan Gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in Privé gedeelten bevinden.
  10.In onder-ondersplitsing A-13, Artikel 2, lid 2.2 , onder splitsing A-11, art. 2.2 en Hoofdsplitsing Artikel 2.2 vermeldt dat een eigenaar of gebruiker geen onredelijke hinder aan de andere eigenaars en gebruikers mag toebrengen
  In Hoofd- Onder- en Onder-ondersplitsing.
  11.Lid 2.3. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht alle handelingen na te laten waardoor schade kan worden toegebracht aan de belangen van andere eigenaars, ook die van de overige in de hoofdsplitsing betrokken appartementsrechten
  Tot zover de artikelen die van toepassing zijn.
  Op mijn vraag wat er met toekomstige scootereigenaren gaat gebeuren die zien dat er wel degelijk scooters in de garage staan en dus vinden dat zij dan ook rechten hebben.. Het antwoord was: dan zeggen we dat er geen plaatsen meer vrij zijn.
  Bob. Een heel verhaal. Als het je teveel tijd kost om hieraan te besteden, kan ik dat best begrijpen. Ik wacht dus rustig je antwoord af, De eerstvolgende ALV is maart, datum nog onbekend.
  Groet en bij voorbaat dank voor je tijd.
  Melne 1550