Reageer op: Fietsen, scooters in VvE Parkeergarage

#6681
Bob
Deelnemer

  Hi Melne,
  Leuk te horen dat je succes boekt.
  Quote
  Zijn plan is om scooterplaatsen aan te wijzen op de gemeenschappelijke gedeelten in de parkeergarage op looppaden en rijstroken langs de kant van een muur en op stukjes ongebruikte vloer bij pilaren. Dat laatste met gevaar voor omvallen op de daarnaast geparkeerde auto’s.
  Unquote
  Zonder de hele AvS zelf te kunnen bestuderen kan ik je geen definitief en 100% sluitend antwoord geven.
  In het algemeen is het absoluut niet toegestaan om wat dan ook te plaatsen of parkeren buiten de ruimtes waarvoor een exclusief gebruiksrecht geldt. Stallen in algemene ruimten is daarmee absoluut niet toegestaan. Dat zeggen ook enkele artikelen die je zelf al aanhaalt. De VvE moet op dit punt handhaven.
  Daar het waarschijnlijk ook om vluchtroutes gaat kun je de gemeente (bevoegde autoriteit) in voorkomend geval verzoeken om handhavend op te treden tegen overtreding (plaatsen voertuigen buiten de aangewezen vakken). De gemeente kan niet weigeren te handhaven.
  Het enige wat mogelijk zou kunnen worden toegestaan door de vergadeting is dat de eigen parkeervakken worden gebruikt in afwijking van de vigerende bestemming. Dit kan wanneer het reglement toestaan van afwijking van bestemming door vergadering (besluit) mogelijk maakt, maar oook weer hangende toestemming van de bevoegde autoriteit.
  Hoop dat je weer wat verder komt met bovenstaande.
  Vriendelijke groet, Bob