Reageer op: Appartement in gebruik geven aan familie of vrienden is geen Short Stay

#6688
VvE Boskwartier
Deelnemer

  MJOP voor 10 jaar of voor 20 jaar
  Ieder jaar wordt in de maand september de begroting voor het volgende jaar gemaakt. Boekjaar is 1 jan/31 dec.  Op 1 januari van het nieuwe jaar
  In die begroting worden de kosten  opgenomen die in de komende 20 jaar voor Groot Onderhoud en Onvoorziene en Onverwachte uitgaven zijn te verwachten.  Duidelijk dat we in wezen spreken over zeg maar een  “LIQUIDITEITSPLAN”  – hoeveel geld is nodig in 2024 of  2032 voor verven, of de lift, of het dak enz enz enz enz.
  Zijn bijvoorbeeld de deurdrangers van gemeenschappelijke deuren aan vervanging toe en is een en ander vermeld voor het jaar 2019 dan is het absoluut niet nodig om hiervoor weer een vergadering uit te schrijven en over een onderdeel te stemmen.
  Ieder begroting wordt aan alle leden van de vereniging toegestuurd. Men wordt verzocht om op- of aanmerkingen kenbaar te maken in de periode eind sept/begin december. Geen op- of aanmerkingen? De MAANDELIJKSE VOORSCHOT BIJDRAGE voor het nieuwe jaar is door iedereen goedgekeurd en de nieuwe bijdrage (hoger of lager) kan op 1-1-nieuwe jaar betaald worden.
  Men dient niet uit het oog te verliezen dat de MJOP in feite alleen maar wordt opgesteld of gebruikt of aan de leden voorgesteld om de Voorschot Bijdrage die voor elk appartementsrecht moet worden betaald vast te stellen.
  Maandans 23-02-2018