Reageer op: Appartement in gebruik geven aan familie of vrienden is geen Short Stay

#6689
Rob
Deelnemer

  Hoi VvE Boskwartier,
  Ik geloof niet dat ik het eens kan zijn met een aantal zaken zoals jij beschrijft.
  “… Zijn bijvoorbeeld de deurdrangers van gemeenschappelijke deuren aan vervanging toe en is een en ander vermeld voor het jaar 2019 dan is het absoluut niet nodig om hiervoor weer een vergadering uit te schrijven en over een onderdeel te stemmen.”
  Als je hiermee bedoelt dat de geplande vervanging in 2019 automatisch kan plaatsvinden zonder stemming in de vergadering, dan ben ik  het niet met je eens.
  Naar mijn mening moet er in de vergadering in 2019 een besluit genomen worden of het punt, de vervanging van de deurdrangers, in dat jaar daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden en moet er door de vergadering geld beschikbaar gesteld worden.
  “… Ieder begroting wordt aan alle leden van de vereniging toegestuurd. Men wordt verzocht om op- of aanmerkingen kenbaar te maken in de periode eind sept/begin december. Geen op- of aanmerkingen? De MAANDELIJKSE VOORSCHOT BIJDRAGE voor het nieuwe jaar is door iedereen goedgekeurd en de nieuwe bijdrage (hoger of lager) kan op 1-1-nieuwe jaar betaald worden.”
  Besluitvorming hoort op de algemene ledenvergadering plaats te vinden en nergens anders, tenzij het een voorstel zou betreffen waarmee alle eigenaren schriftelijk hebben ingestemd.
  Pas wanneer de jaarlijkse begroting door de vergadering is vastgesteld wordt ook de voorschotbijdrage voor dat jaar, door de vergadering, vastgesteld.
  Tenslotte haal je naar mijn idee de MJOP en de jaarlijkse begroting door elkaar.
  De jaarlijkse begroting die wordt opgesteld bepaald de hoogte van de voorschotbijdrage en niet de MJOP.
  De MJOP zal uiteraard wel bepalend zijn voor de bijdragen van de leden t.a.v. hun donatie in het reservefonds.
  Die donatie zal echter weer een onderdeel zijn van de eerdergenoemde jaarlijkse begroting.