Reageer op: Appartement in gebruik geven aan familie of vrienden is geen Short Stay

#6701
VvE Boskwartier
Deelnemer

  Naast de bepalingen in MRSA 1992 en onverminderd de bepalingen MRSA 1992 zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement tevens bindend voor de Leden van onze vereniging tenzij in strijd met de Wet, dan wel de Splitsingsakte dan wel de goede trouw.
  Wetswijziging van 1 mei 2005: de wetsartikelen die betrekking hebben op Verenigingen van Eigenaren worden van toepassing geacht voor VvE Boskwartier.
  MRSA januari 2006: tevens van toepassing zijn die artikelen, die het MRSA 1992 ontstijgen als gevolg van de in MRSA 2006 verwerkte wijzigingen en verbeteringen welke het gevolg zijn van de besluiten van de Wet van 1 mei 2005. En straks idem voor MRSA 2018.
  aantal appartementen : 15 woningen
  Grootte Reserve Fonds : tweemaal de jaarlijkse bijdrage en groeiende naar 3 maal
  bijdrage bestaat uit  : 38 % dotatie reserve fonds  62% voor de maandelijkse boodschappen
  voorschotbijdrage : per M2 per maand  € 1,40 tot € 1,45
  maandelijkse boodschappen :   Eneco;  verzekeringen; glazenwasser etc etc
  Reserve Fonds  : verven;  bestrating parkeerterrein; lift etc etc.
  VvE bestaat  :  20 jaar
  15 leden :  leeftijd tussen 75/95 jaar 40 % alleenstaand  (weduwe)  60% gehuwd
  Opkomst ALV   :  100% (bij ziekenhuis e.d. natuurlijk verhinderd)
  Het belangrijkste is natuurlijk dat er 100% vertrouwen is tussen de leden en Bestuur en Techn. Dienst.
  Bij onze VvE is het precies zoals bij andere verenigingen: 90% volgt het Bestuur en 5 % staat (gelukkig!!!) op gespannen voet met bestuur en 5 % zijn vrijwilligers die letterlijk en figuurlijk alle werkzaamheden (administratie/secretariaat/financien/bestuur) uitvoeren.
  Er is geen beheerder/administrateur – reden onder meer  een gezond wantrouwen tegen malafide beheerders en natuurlijk ook het prijskaartje.
  MRSA 1922 MRSA 2006 en straks MRSA 2017 of 2018 en ook de Statuten en het Huish. Reglement en de AvS stellen niets maar dan ook niets voor. Waar het omgaat is dat de Vergadering/ALV (leden/Eigenaren)  alle mogelijke besluiten kan nemen die desnoods rechtsreeks indruisen tegen de bovengenoemde zaken, zolang alle leden het er over eens zijn en instemmen/goedkeuren met wat dan ook.
  Begroting voor volgend jaar in september/oktober indienen? En indien geen tegenwerpingen ontvangen voor de Bestuursvergadering medio december moeten de nieuwe maandelijkse voorschot bijdragen per 1-1-nieuwe jaar gewoon worden overgemaakt aan de VvE.
  Jaarrekening? Wordt in de eerste week van januari aan alle leden toegezonden. De Jaarvergadering wordt een paar maanden later gehouden en men krijgt weer alle tijd om de cijfers te bestuderen/controleren.
  Dit is allemaal op een jaren en jaren geleden gehouden ALV door de leden bij acclamatie goedgekeurd. En iedereen houdt zich daar ook aan.
  Indien in de MJOP een onderhoudsbeurt voor het jaar 2020 staat genoemd en de Tech. Dienst besluit om deugdelijke redenen het onderhoud in 2018 te laten plaats vinden (al of niet in overleg met Dagelijks Bestuur) dan gebeurt dit – punt uit.
  De enige drempel is dat voor uitgaven boven € 1.000 de meerderheid (helft + 1) van de leden groen licht dient te geven, maar voor € 100 of voor € 950 wordt zonder meer het werk (aankoop ter vervanging of onderhoudsbeurt) uitgevoerd.
  Nogmaals, waar het omgaat is VERTROUWEN en ik bespeur in de “replieken” meer: zoals de waard is …….
  Het hier boven gebruikte woordje gelukkig heeft betrekking op het feit dat er leden zijn die gelukkig op gespannen voet staan met Bestuur en Techn. Dienst. En met gelukkig wordt bedoeld dat er leden moeten zijn die de werkzaamheden van de vrijwilligers kritisch (en zeer scrutineus) volgen om misstappen te voorkomen.
  En tenslotte: op de Jaarvergadering kan ieder lid vragen over alle mogelijke zaken stellen – of het nu de Begroting betreft of de Jaarrekening. En in de afgelopen 20 jaar is dat gelukkig ’n paar keer gebeurd.
  En we eindigen waarmee we zijn begonnen:
  ….bindend voor de Leden van onze vereniging tenzij in strijd met de Wet, dan wel de goede trouw…..