Reageer op: Fietsen, scooters in VvE Parkeergarage

#6731
melne1550
Deelnemer

  Hi Bob,
  Graag wil je nog enkele vragen voorleggen.
  De voorzitter is ook bezig zich in te dekken met gebruikmaking van sommige artikelen in de aktes.
  1.
  <Artikel 20.4 van de Hoofdsplitsing, ondersplitsing en onder-ondersplitsingsaktes
  De vergadering kan besluiten om (een deel van) een gemeenschappelijk gedeelte of een gemeenschappelijke zaak in gebruik te geven – al dan niet tegen een vergoeding – aan een eigenaar of gebruiker van een appartementsrecht of aan een derde. De eventuele baten van het in de vorige zin bedoelde gebruik geven komen uitsluitend toe aan die appartementsrechten waarvan de eigenaar bijdraagt in de schulden en de kosten van het desbetreffende gemeenschappelijke gedeelte of de desbetreffende zaak.>
  2.
  <De voorzitter schrijft: “Ik zal nog verder uitzoeken of op basis van artikel 20.4 de ALV kan besluiten om ons voorstel aan te nemen. Mocht er toch sprake zijn van een “verandering in de gemeenschappelijke gedeelten” dan biedt artikel 22.2 ruimte om hiervoor (informeel) toestemming te verkrijgen via de ledenvergadering van de ondersplitsing A-11 Dus ook dan lijkt een wijziging van de splitsingsakte of splitsingstekening niet nodig. Ik ga dit verder checken.>
  Onderstaand laat ik de artikelen volgen welke hij bedoelt.
  3.Onder-ondersplitsing A-13.
  Artikel 22.3 De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering (onder-onder splitsing A-13), vergadering I (hoofdsplitsing Complex, en vergadering II, ondersplitsing A-11, geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in privé bevinden.
  4. Artikel 22.2. idem zie 3. Alleen wordt er hier uiteraard gesproken over vergadering(ondersplitsing A-11) en vergadering I(Hoofdsplitsing Complex).
  5. Artikel 22.4 (hoofdsplitsing Complex). De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering (hoofdsplitsing) geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten of zaken, ook als deze zich in de privé gedeelten bevinden.
  Zoals je ziet weet hij niet waar hij over praat. Wat mij wel bevreemdt is artikel 20.4, omdat ik daar een tegenstelling proef in vergelijking met de eerder genoemde artikelen t.w. de artikelen 22.2 t/m 22.4. Het is maar net hoe je dit interpreteert.
  Het is allemaal gecompliceerd omdat ik vecht tegen onwil en “ik weet het beter”.
  Ik wens je verder een prettige dag.
  Groet,
  Melne1550