Reageer op: Onderhoud buitenmuur privé dakterras

#6811
Angelique
Deelnemer

  Interessante discussie! Was ik als VvE-leek bijna overtuigd van de stellingname van Rob en Carla, proef ik nu toch dat e.e.a. voor meerderlei uitleg vatbaar is. Het daagt mij i.i.g. nog meer uit om mij te verdiepen in de Akte van Splitsing en hoe e.e.a. geïnterpreteerd moet worden (terwijl de buurman zich waarschijnlijk verder nergens zorgen over maakt…)

  @Bob
  : het betreft inderdaad een AvS gebaseerd op modelreglement 2006.
  In de AvS staat vermeld:
  ‘Als reglement bedoeld in artikel 5:111 onder d Burgerlijk Wetboek zal gelden het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, opgenomen in een akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden door notaris mr. ……ten Amsterdam met de wijzigingen en aanvullingen daarop zoals hierna zijn aangegeven.’
  In artikel 1.r. staat vermeld wat onder ‘privé gedeelte’ wordt verstaan:
  ‘het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en/of grond dat/die blijkens de akte bestemd is/zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.’
  In mijn situatie betreft dit het appartement op de eerste verdieping plus het dakterras. Deze behoren beiden tot de privé gedeelten van de bovenburen.
  Daarom zie ik de stelling dat de onderhoud van de muur met de zich daarin bevindende ramen en deur tussen hun appartement (privé gedeelte) en hun dakterras (privé gedeelte) voor rekening zouden komen voor de VvE niet.
  Dit betreft namelijk geen doorlopende muur vanaf de b.g.g.
  Het dakterras bevindt zich boven mijn slaapkamers.
  Aangezien wij midden in het centrum wonen, grenzen mijn slaapkamers aan de achterzijde aan een opslagruimte van een winkel in de achterliggende winkelstraat. Ik persoonlijk heb dus helemaal geen achtermuur aan mijn woning. Alleen een tussenmuur met de achterliggende winkel.
  Wat m.i. onder gemeenschappelijk valt is de gehele zijmuur (het betreft een soort hoekwoning), de voorgevel en het dak. Wij hebben beiden een eigen voordeur, dus ook van een gemeenschappelijke hal o.i.d. is geen sprake.
  Hoe dan ook; het hele geval lijkt me juristenvoer. Daar zou bijv. een Vereniging Eigen Huis ons bij kunnen helpen. Maar de bovenbuurman ziet een lidmaatschap voor de VvE niet zitten, dus is de cirkel weer rond.
  Ik zou natuurlijk privé een lidmaatschap kunnen nemen en zelf de informatie kunnen inwinnen, maar aangezien we beiden 50/50 verantwoordelijk zijn en ook beiden alle rollen binnen de VvE vervullen, denk ik niet dat we eruit gaan komen.
  Maar wie weet! Misschien krijgt de buurman mettertijd last van voortschrijdend inzicht en zijn er wel oplossingen mogelijk.