Reageer op: Onderhoud buitenmuur privé dakterras

#6815
Bob
Deelnemer

  Hi Angelique,
  Dank voor jouw nadere uitleg v.w.b. jouw appartement en het gebouw.
  Naar aanleiding van de uitleg merk ik op dat jouw VvE naar alle waarschijnlijkheid, als VvE, een zogeheten mandelige muur heeft met het achterliggende winkelpand. Ook in dat geval blijft die achtermuur (mede)eigendom van de VvE (en daarmee ook haar probleem).
  Voor wat betreft de muren en gevels mag ik je verwijzen naar MR2006 artikel 17 lid 1.a. Daar vind je alles over o.a. muren en gevels (en dus ook de voegen).
  MR2006 artikel 17 lid 1.d. gaat nu juist over de zaken die in de gevels zijn aangebracht, zoals de zaken die in lid d. worden genoemd.
  Voorts heb je artikel 17 lid 2.c. de revue al zien passeren, daarover is hiervoor reeds geschreven.
  Dat er, ondanks alle enorme inspanningen over de afgelopen tenminste 45 jaren om tot sluitende modelreglementen (MR’n) te komen, altijd ruimte is blijven bestaan voor twijfel mag duidelijk worden uit het artikel 18 van MR2006. Dat artikel bestaat niet voor niets. Om die reden vind je in alle MR’n al vanaf 1973 een overeenkomstige bepaling.
  Precies daarom gaat het advies hierboven je zeker niet baten. Mocht je een jurist vragen dan krijg je zijn of haar visie. Een volgende jurist zal gegeven bovenstaande “discussie” zeer mogelijk een andere visie verkondigen. Simpel feit is dat juristen lang niet allen dezelfde mening hebben. Wet- en regelgeving zijn wel vaker multi-interpretabel. Daarom bestaan in ons systeem zaken als rechters, hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad. Wat zou de wereld prachtig zijn met waterdichte wet- en regelgeving, en juristen die allen dezelfde mening en hetzelfde “geloof” zouden uitdragen. 😉
  De beste oplossing is en blijft een goed overleg en samenwerking binnen de eigen VvE, al (b)lijkt dat, gegeven alles wat ik hier op het forum zie en meemaak, regelmatig ijdele hoop.
  Wens jou veel succes om tot een goede en levende VvE te geraken.
  Met vriendelijke groet, Bob.