Reageer op: Onderhoud buitenmuur privé dakterras

#6817
Bob
Deelnemer

  Hi Rob,
  Nalezing van de thread leerde mij dat ik jou nog een reactie/antwoord “schuldig” ben.
  Jouw voorbeeld eindigde met de opmerking die ik kennelijk eerder over het hoofd zag;
  “Zou het dan niet erg onredelijk zijn als uitsluitend de eigenaren van de begane grond voor de identieke kozijnen in het stukje gevel langs hun tuin zouden moeten zorgdragen?”
  Onafhankelijk van het “gevoel” dat de bepalingen in de AvS teweeg kunnen brengen, is en blijft het bepaalde in de AvS altijd leidend (de wet) voor de VvE. Daarover zal tussen ons geen meningsverschil bestaan. 😉
  In dit verband wijs ik dan ook alleen maar even op de “wereldberoemde” casus die wij eerder op een forum zagen passeren.
  Wanneer een AvS bepaalt dat de kosten van de lift gemeenschappelijk zijn, en door alle eigenaars naar breukdeel moeten worden gedragen, zullen de eigenaars die op de begane grond wonen (en die stellen dat zij de lift nooit gebruiken, maar er desondanks wel aan mee moeten betalen) deze onontkoombare bepaling altijd als onredelijk en onbillijk ervaren.
  Los van het gevoel blijft deze als onrechtvaardig ervaren bepaling zonder meer een vast gegeven.
  Voor wat betreft de bepalingen in AvS en MR speelt gevoel geen rol.
  Met vriendelijke groet, Bob.