Reageer op: Uitbreiding terras/reactietijd bestuur/onderhoudscommissie

#687
Ann Mail
Deelnemer

Mijn bezwaar is dat de akte van splitsing hierin dan niet wordt gevolgd, hetgeen m.i. precendent werking ten gevolge zou kunnen hebben; dat ik geen vertrouwen heb in onze beheerder (te veel/te vaak slordigheden); dat de beheerder, indien hij de ook de ALV voorzit, twee petten op heeft; ik intussen onderstaande tekst tegenkwam op het Internet, zie m.n. de laatste zin:
Splitsingsreglement
In het splitsingsreglement staat onder meer hoe de VvE vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de VvE goedgekeurd wordt. In het splitsingsreglement moet zijn opgenomen welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen. Ook moet er een regeling in staan omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening en een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. De voorzitter van de vergadering wordt uit de leden van de vereniging benoemd. Een bestuurder van de VvE kan niet ook voorzitter van de vergadering zijn.