Reageer op: kelderbouw Amsterdam

#6877
Bob
Deelnemer

  Hi Bisou,
  Dank voor het antwoord op mijn vragen.
  Hier is (heel) veel over te schrijven. Zal ik niet doen.
  Kort:
  Voor het uitgraven van een kelder onder het complex is (allereerst) toestemming van de vergadering vereist (vergelijk aan- en opbouw). Dat mag je niet zonder toestemming.
  Voorts heeft de uitbreiding van jouw privé-gedeelte (los van alle bouwkundige zaken) gevolgen voor de breukdelen in de splitsing, en daarmee voor jouw (financiële) verplichtingen jegens de VvE.
  Ook de AvS en bijbehorende splitsingstekening zullen na uitgraven en uitbreiden geen juist beeld meer geven van de feitelijke toestand in de splitsing.
  De uitbreiding is onmogelijk zonder wijziging van de AvS, nog los van de vraag of je toestemming van de vergadering zou krijgen.
  Passende jurisprudentie kan “men” pas aandragen wanneer men de feiten kent.
  Met vriendelijke groet, Bob.