Reageer op: bestuurder voorgedragen niet benoemd.

#6891
@alex
Deelnemer

    Beste Rob.
    De e-mail was verdwaald, heden pas gevonden. Het volgende is gebeurd: 29-11-2007 heeft een ALV plaatsgevonden. 29-april 2008 een extra ALV waarin de commissie nwe bestuurder verslag doet dat van de 6 gegadigden. Volgens hun oordeel zijn 2 overbleven waaruit de commissie en de ALV voorzitter heeft besloten 1 van de 6 voor te dragen, aan de ALV. De ALV stemde unaniem in met het voordragen van deze  nwe bestuurder. Vervolgens 16-6-2008 een brief van de niet benoemde nwe bestuurder aan de leden om de maandelijkse servicekosten naar een andere rekening over te maken. Volgende ALV  4 -9-2008 heeft de ‘nieuwe bestuurder’ zich aan de leden voorgesteld maar is niet benoemd en is  alleen de notulen van 28-9-2007 behandeld en goedgekeurd. Hij is dus niet als voorgedragen nwe bestuurder benoemd door de ALV.  Agendapunt was : ‘voorstellen nwe bestuurder.’ N.B. de ALV voorzitter was niet benoemd tot commissielid nwe bestuurder maar was wel bij de vergaderingen aanwezig, heeft met de commissie de beheerovereenkomst opgesteld. Dit laatste  heeft de voorzitter onlangs aangetoond in zijn brief. Er was en is heel veel meer mis, zelfs financieel, ageren heeft tot gevolg gehad dat mij de mond gesnoerd werd, agressie van voorzitter en zijn achterban, maar deze soap bespaar ik lezer dezes.  (voorlopig?)